top of page

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 11

Γενική Συνέλευση

1.         Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου, μέσω του οποίου εκφράζεται η βούληση των τακτικών μελών.

2.         Στις Γενικές Συνελεύσεις προσκαλούνται και δικαιούνται να παρίστανται και να διατυπώνουν τις απόψεις τους χωρίς δικαίωμα ψήφου τα συνδεδεμένα μέλη.

3.         Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά ετησίως μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και εκτάκτως, όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου αυτών καθώς επίσης η Εξελεγκτική Επιτροπή. Η αίτηση σύγκλησης απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα, που θα τεθούν στη Γενική Συνέλευση. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευσή μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως τη σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 96 εδ. β. ΑΚ.

4.         Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Οι προσκλήσεις μπορούν να αποσταλούν και με email. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

5.         Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται αποκλειστικά τα θέματα, που αναφέρονται στην πρόσκληση, εκτός εάν είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση όλα τα τακτικά μέλη και συναινούν στη λήψη απόφασης επί θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.

6.         Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των τακτικών μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα τακτικά μέλη του σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

7.         Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

1.         Τα τακτικά μέλη του σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Επιτρέπεται η εκπροσώπηση τακτικού μέλους του σωματείου από άλλο τακτικό μέλος. Κάθε τακτικό μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί πάνω από ένα τακτικό μέλος.

2.         Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των τακτικών μελών, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Εάν δεν σχηματισθεί η ως άνω απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς πρόσκληση αυτοδίκαια την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε βρίσκεται σε απαρτία όσα τακτικά μέλη κι αν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται νομίμως.

3.         Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

4.         Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Κατ’ εξαίρεση οι αποφάσεις που αφορούν αρχαιρεσίες, εκλογή οργάνων του σωματείου, θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας ή προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

5.         Τα πρακτικά συνεδρίασης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα προς φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 13

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1.         Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε θέμα.

2.         Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:

α.         Η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β.         Ο απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη κάθε θητείας.

γ.         Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από 50.000 ΕΥΡΩ.

δ.         Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς  και η παύση αυτών.

ε.         Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής, όταν διενεργούνται αρχαιρεσίες.

στ.       Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης του σωματείου.

ζ.          Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

η.         Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

θ.         Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.

ι.          Η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου.

ια.        Η διάλυση του Σωματείου.

3.         Στις περιπτώσεις με στοιχεία ι’ και ια’ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και πλειοψηφία των τριών τετάρτων αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Διοικητικό Συμβούλιο

1.         Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί με πρωτοβουλία της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

2.         Μετά την ανακήρυξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την εφορευτική επιτροπή και εντός δέκα (10) ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται για να συγκροτηθεί σε σώμα μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους του και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Προεδρείο κατά τα ανωτέρω.

3.         Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

4.         Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά κάθε δύο μήνες, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5.         Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος,   ο Γραμματέας ή ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμεία, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει ένας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.         Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις, που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Οι προσκλήσεις μπορούν να αποσταλούν και με email. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο. Εάν όλα τα μέλη είναι παρόντα και συναινούν στη λήψη   αποφάσεων, δεν απαιτείται πρόσκληση.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1.         Διοικεί το σωματείο, σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού.

2.         Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των μελών (τακτικών και συνδεδεμένων) του σωματείου.

3.         Αποφασίζει την εγγραφή των μελών (τακτικών και συνδεδεμένων) καθώς και την διαγραφή τους.

4.         Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.

5.         Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

6.         Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του καταστατικού.

7.         Συγκροτεί από τα τακτικά μέλη του σωματείου επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του σωματείου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

8.         Αναθέτει σε συνδεδεμένα μέλη την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

9.         Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου.

10.       Αποφασίζει τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.

11.       Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής των τακτικών μελών του σωματείου καθώς και της ετήσιας εισφοράς.

12.       Εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξώδικα καθώς και ενώπιον των Αρχών.

13.       Συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα, που προσφέρουν υπηρεσίες στο σωματείο.

14.       Συντάσσει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τον ισολογισμό του λήξαντος έτους, οι οποίοι υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

15.       Επιλαμβάνεται κάθε θέματος, που σχετίζεται με το σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1.         Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

2.         Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1.         Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του σωματείου.

2.         Φροντίζει για την αλληλογραφία του σωματείου.

3.         Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.         Έχει στην κατοχή του τη σφραγίδα του σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

5.         Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

6.         Έχει την ευθύνη μαζί με τον Πρόεδρο της ορθής τήρησης των βιβλίων και στοιχείων του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 18

Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1.         Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του σωματείου.

2.         Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις εκδίδοντας τα κατά νόμο παραστατικά.

3.         Ανοίγει και κινεί υπογράφοντας από κοινού με τον Πρόεδρο τους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου.

4.         Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης και του Προέδρου κάθε στοιχείο, που αφορά την οικονομική κατάσταση του σωματείου.

5.         Τηρεί τα βιβλία, που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 19

Εξελεγκτική Επιτροπή

1.         Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο (2) μέλη και δύο (2) αναπληρωτές τους.

2.         Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.

3.         Η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαπίστωσης διαχειριστικών ανωμαλιών στο πλαίσιο ελέγχου, που έχει δικαίωμα να διενεργεί οποτεδήποτε, με έγγραφό της, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα.

ΑΡΘΡΟ 20

Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

1.         Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση το αργότερο δέκα ημέρες (10) πριν από τη λήξη της θητείας του και της θητείας της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση στα τακτικά μέλη του Σωματείου το αργότερο δέκα ημέρες (10) νωρίτερα, με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2.         Όσα τακτικά μέλη επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.

3.         Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα τακτικά μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.         Με μυστική ψηφοφορία τα τακτικά μέλη του σωματείου εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος με σταυρό τα πρόσωπα της προτιμήσεως τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.

5.         Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί, που με την σειρά έχουν λάβει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

6.         Σε περίπτωση ισοψηφίας ο επιτυχών αναδεικνύεται με κλήρωση, που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς, που ισοψήφησαν.

Β' Μέρος

Δ' Μέρος

bottom of page