Το ετήσιο συνέδριο της ΕΜΕΟΔ, το οποίο είχε αρχικώς προγραμματισθεί να λάβει χώρα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς τον Οκτώβριο του 2020 με θέμα

 

«ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

 

θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο το φθινόπωρο του 2021. Στο μεταξύ θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

postponed.png