top of page

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

 

Δ’ ΜΕΡΟΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21

Τροποποίηση Καταστατικού

1.         Το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 του καταστατικού.

2.         Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 22

Διάλυση Σωματείου

1.         Η διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 του καταστατικού.

2.         Επίσης το σωματείο μπορεί να διαλυθεί με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 105 ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 23

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των τακτικών μελών του αλλά διατίθεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης σε άλλο σωματείο συναφούς σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 24

Σφραγίδα - Σήμα

Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεώς του και περιφερειακά την επωνυμία του σωματείου και την έδρα του.

ΑΡΘΡΟ 25

Βιβλία του Σωματείου

1.         Υποχρεωτικά τηρούνται από το σωματείο τα ακόλουθα βιβλία:

α.         Μητρώο τακτικών και Μητρώο συνδεδεμένων μελών του σωματείου.

β.         Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ.         Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως.

δ.         Βιβλίο Εισπράξεων — Πληρωμών.

2.         Το σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία προαιρετικά ανάλογα με τις ανάγκες του.

ΑΡΘΡΟ 26

Προσωρινή Διάταξη

Η οικονομική επιβάρυνση των τακτικών μελών του σωματείου μέχρι να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής:

α.         Δικαίωμα εγγραφής στο σωματείο ποσό: 50 ΕΥΡΩ.
β.         Ετήσια συνδρομή: 50 ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 27

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Με το παρόν καταστατικό ορίζεται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τα εξής τρία μέλη: (α) ......................................, (β) ........................... και (γ) ..........................., η οποία έχει ως αρμοδιότητα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση του σωματείου ως νομικού προσώπου σύμφωνα με το νόμο καθώς και να ασκεί όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα παύει κάθε εξουσία της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 28

Τελική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα, εγκρίνεται σήμερα από τα ακόλουθα ιδρυτικά τακτικά μέλη στην Αθήνα.

Γ' Μέρος

bottom of page